https://www.retrievalpractice.org

En hemsida helt ägnad åt träning i att minnas och repetera det man lärt – att hämta fram kunskaper ur minnet – hur kan man planera, varför är det så effektivt och mycket mer.

1440b53a-7696-4d6d-960b-2477be476a7e

När vi tänker på lärande, fokuserar vi vanligen på att få in information i elevernas huvuden. Vad händer om vi istället fokuserar på att få ut information ur elevens huvud?”

 

Resurserna innefattar guidehäften skrivna av kognitionsforskare (se nedan), blogginlägg, länkar till artiklar och litteratur, etc.