https://www.retrievalpractice.org

En hemsida helt ägnad åt träning i att minnas – att hämta fram kunskaper ur minnet – hur, varför och mycket mer.

När vi tänker på lärande, fokuserar vi vanligen på att få in information i elevernas huvuden. Vad händer om vi istället fokuserar på att få ut information ur elevens huvud?”