https://literacyworldwide.org/docs/default-source/where-we-stand/ila-reading-fluently-does-not-mean-reading-fast.pdf

Från inledningen:

“Läsning kan vara ett enkelt och behagligt nöje och gåva och för många lyckliga människor är det här exakt deras personliga erfarenhet av läsning.Tyvärr är läsning, för miljontals andra, inte en positiv erfarenhet.Vad vi har lärt oss av årtionden av forskning är att läsning är en mycket komplex uppgift som involverar många sammankopplade och kodbneroende språkliga processer som bygger på en variation av separata färdigheter. När dessa olika mekaniker är väl etablerade,sker läsning automatiskt och enkelt. En av de väsentliga färdigheter som måste vara på plats för att effektiv läsning ska kunna ske är flyt. Tyvärr kämpar många studenter med flytet.Dessutom finns det omfattande missförstånd om både vad flyt innebär och den roll det spelar för läsfärdighet”.