https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Hirsch.pdf

Medan pedagoger har gjort goda framsteg när det gäller att lära barn att avkoda (det vill säga vända tecken till talljud), är det nedslående att vi fortfarande inte har klarat av läsförståelsen i ”fjärde klass”. Vi finner att trots att våra yngsta läsare förstår och kan hantera enkla texter, många elever – särskilt de som kommer från låginkomstmiljöer –  kämpar när det är dags i klass fyra för att ta itu med mer avancerade akademiska texter.
För att hjälpa dessa studerande måste vi helt enkelt förstå var denna ”fjärdeklass försämring” kommer ifrån.