https://digest.bps.org.uk/2018/04/20/our-brains-rapidly-and-automatically-process-opinions-we-agree-with-as-if-they-are-facts/

I en post-sanningsvärld av alternativa fakta finns det ett förståeligt intresse för psykologin bakom varför människor i allmänhet är så bundna till sina åsikter och varför det är så svårt att ändra uppfattning ….