https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0969594X.2017.1338520?needAccess=true

”I min egen kommentar ger jag en annorlunda, men jag tror viktig synpunkt på frågan om användningen av bedömningsteorier för att förbättra lärandet, och det är att det finns en verklig fara att vi antar att stegen för framsteg i lärande på något sätt är relaterade till prestationsnivåer vid slutförandet av en sekvens av inlärning. Detta kan givetvis vara sant, men det finns många exempel där övning av en viss färdighet inte är det bästa sättet att förbättra den färdighetens prestanda. Det kan därför finnas gånger när bedömningsteorier kan behöva hållas borta från teorier om inlärning”.