http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0004944117727749

Abstrakt

”Medan fördelarna med interaktiva läsmöjligheter, som att läsa högt och läsas till,
är väl etablerade, är lite känt om barns attityder till och uppfattningar av denna
praktik efter de första åren. Forskning inom detta område erbjuder information om läskunnighet inriktad på att uppmuntra till läsglädje vid fortsatt praxis. I 2016 års Western Australian Study om barns bokläsning utforskades attityderna hos barn i åldrarna 8-11 mot infrequens och upphörande av interaktiv läsning, deras erfarenheter av interaktiv läsning med syskon och sociala och känslomässiga effekter som de kände av att lyssna högläsning. Barnen beskrev också vad de lärde sig av att lyssna på högläsning och att läsa högt, liksom deras attityder till högläsning i skolan. Interaktiva läsupplevelser är komplexa och mångsidiga sociala och pedagogiska händelser, med möjligheter till delad läsupplevelse relaterad till tillväxt i skicklighet och självförtroende, och att upphöra tidigt hemma och i skolan ökar ångest mot läsa högt”.