https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Ravitch.pdf

”Som utbildningshistoriker har jag ofta studerat uppkomst och fall av storslagna idéer som saluförts som den säkra boten oavsett vilken sjukdom som drabbat  skolor och elever. Jag har försökt att visa i mitt arbete att vår nationella förblindning fortsätter med modeflugor, rörelser och reformer, som alltid avviker från den ståndpunkt vi behöver för bättre skolor.
I dag har politiker och företagsledare ivrig vänt sig mot en rörelse som lanserades av marknadsförare med stöd av stora stiftelser. Många utbildare har sina tvivel om slogans och botemedel för allt, men de är skyldiga att följa de federala lagens mandat (till exempel No child left behind) trots sina tvivel”.