http://www.indiana.edu/~pcl/rgoldsto/courses/dunloskyimprovinglearning.pdf

Från abstrakt:

”Många elever lämnas utanför av ett utbildningssystem som vissa människor tror är i kris. Förbättrade utbildningsresultat kommer att kräva ansträngningar på många fronter, men en central förutsättning för denna monografi är att en del av en lösning innebär att eleverna bättre ska reglera sitt lärande genom att använda effektiva inlärningstekniker. Lyckligtvis har kognitiva och pedagogiska psykologer utvecklat och utvärderat lättanvända inlärningstekniker som skulle kunna hjälpa eleverna att uppnå sina inlärningsmål. I denna monografi diskuterar vi 10 inlärningstekniker i detalj och ger rekommendationer om deras relativa användbarhet. Vi valde tekniker som förväntades vara relativt lätta att använda och  därför kunde accepteras av många studerande. Dessutom valdes vissa tekniker (t.ex. understrykning och återläsning) eftersom studenterna rapporterar att de är starkt beroende av dem, vilket gör det särskilt viktigt att undersöka hur väl de fungerar”.