https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/-Evaluation/Setting_up_an_Evaluation/EEF_CWSI_RESOURCE_FINAL_25.10.17.pdf

En rapport från Clearing House EEF – En vägledning för utvärdering av förbättringsåtgärder för hela skolor. Inledning:

”Att utvärdera av effekterna av komplexa interventioner för hela skolor (Complex Whole School Interventions-CWSIs) är utmanande. Men bevis tyder på att skolledarskap och andra delar av en skolas sammanhang är viktiga för elevernas måluppfyllelse (Leithwood et al., 2006), vilket tyder på att insatser som syftar till att förändra dessa har stor potential att förbättra elevernas resultat. Dessutom är starkt ledarskap troligt viktigt för ett effektivt genomförande av många insatser som finansieras av EEF, eftersom även klassnivån eller riktade program är mer benägna att fungera bäst i stödjande och effektiv inramning.
Vi välkomnar därför EEF: s åtagande att utforska de problem som är förknippade med utvärderingen av CWSI. Utveckling av design och försök till utvärderingar av denna typ av intervention, med fokus på frågorna om komplexitet och hantering av förändringar över hela skolan, ökar omfattningen av projekt som EEF kan med självklarhet finansiera utvärderingar för.
I det här dokumentet tillhandahåller vi centrala budskap för EEF-utvärderare om hur man får ut det mesta av utvärderingar av CWSI, inklusive överväganden för både design och implementering. Så långt som möjligt syftar våra förslag till att vara praktiska steg som utvärderare kan genomföra omedelbart”.