http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0963721417712760

Abstrakt:

”Schackmästare och toppmusiker tycks i genomsnitt vara mer intelligenta än den allmänna befolkningen. Vissa forskare har hävdat att att spela schack eller lära sig musicera ökar barns kognitiva förmåga och akademiska resultat. Här presenterar vi två meta-analyser som utvärderar effekten av schack- och musikinstruktion på barns kognitiva och akademiska färdigheter. En tredje meta-analys utvärderade effekterna av att utveckla arbetsminnet – en kognitiv färdighet som är korrelerad med musik och schackkompetens – med samma variabler. Resultaten visar små till måttliga effekter. Effektstorlekarna är emellertid relaterade till kvaliteten hos den experimentella konstruktionen (t ex närvaron av aktiva kontrollgrupper). Detta resultatmönster ger upphov till allvarliga tvivel om hur effektiv schack-, musik- och arbetsminnesträning är. Vi diskuterar de teoretiska och praktiska konsekvenserna av dessa resultat; att utvidga debatten till andra typer av undervisning, såsom rumsuppfattning, hjärnträning och videospel och drar slutsatsen att överföring av färdigheter mellan domäner sällan förekommer”.