http://pdf.poojaagarwal.com/Agarwal_etal_2014_JARMAC.pdf

Abstrakt:

”När träning i att hämta kunskaper ur minnet tillämpas i klassrummet upplever avgångselever då förändringar i ångest inför prov? För att svara på den här frågan ofta ställd av utbildare, undersökte vi 1408 högstadieelever och gymnasieelever om deras preferenser för studiestrategier  och deras reaktioner på ett klassrumsbaserat program för att träna att minnas. För klasser där övningen genomfördes rapporterade 92% av eleverna att hämtningsträning hjälpte dem att lära sig och 72% rapporterade att träningen gjorde dem mindre nervösa inför test och prov. Den här studien är den första som undersöker förhållandet mellan träning att hämta ur minnet och ångest i klassrummet och självrapporterade studietekniker för elever. Mot bakgrund av våra resultat uppmanar vi lärare i avgångsklasser att använda träning i att hämta fram ur minnet i klassrummet för att minska ångest inför prov och förbättra lärandet”.