http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0013189X10390804

”Socialpsykologer är övertygade om att forskare såväl som lekmän tenderar att överskatta påverkan av personliga egenskaper och underskatta påverkan av situationen på observerat beteende. Författaren till denna artikel menar att utbildningsforskare och beslutsfattare kan överskatta rollen för personliga egenskaper i deras strävan efter att förstå undervisningskvalitet. I deras ansträngningar att förstå skillnader från klassrums-till-klassrum  i studerandes inlärning kan de fokusera för mycket på lärarens egenskaper och överse situativa faktorer som kan ha ett starkt inverkan på kvaliteten på den undervisningspraxis de ser. Författaren granskar några av dessa situativa krafter”.