https://deansforimpact.org/why-mythbusting-fails-a-guide-to-influencing-education-with-science/

”Om det inte stämmer vid experiment är det fel,” sa fysiker Richard Feynman. ”I det enkla uttalandet ligger nyckeln till vetenskap”.
Med den här åtgärden har hypotesen för lärstilar misslyckats så många gånger att det inte går räkna. Experiment efter experiment har visat att matchning av undervisningsform till en studerandes föredragna ”stil” av lärande – till exempel via hörsel eller visuellt – inte förbättrar en studerandes förståelse. Som ett resultat är den stora majoriteten av kognitiva forskare säkra på att lärstilarna avslöjats.Och ändå tror många lärare att lästilar är viktiga. Hur kommer det sig? Varför litar de inte på vetenskapen?