https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/cdev.12861

”Hörförståelse och ordavkodning är de två viktigaste faktorerna för utveckling av läsförståelse. Den relativa betydelsen av olika språkkunskaper för utveckling av lyssnande och läsförståelse är oklart. Denna 5-åriga longitudinella studie, med start vid åldern 7,5 år (n = 198), fann att den delade variansen mellan ordförråd, grammatik, verbalt arbetsminne och inferensfärdigheter var en kraftfull longitudinell prediktor av variationer i både lyssnande och läsförståelse. I linje med den enkla uppfattningen om läsning, hörförståelse och ordavkodning, tillsammans med dessas interaktion och linjära effekter, förklarar nästan alla (96%) variationer i tidig läsförståelse färdigheter. Dessutom, hörförståelse var en förutsägelse för både den tidiga och senare tillväxten av färdighet i läsförståelse”.