https://www.researchgate.net/To_educate_you_to_be_smart-disaffected_students_and_the_purpose_of_school_in_the_not_so_clever-lucky_country

Abstrakt:

Detta dokument bidrar till diskussionen om skol-, postobligatorisk och vidareutbildningspolitik och avrapporterar resultat från en treårig studie med rebelliska elever som har blivit hänvisade till speciella ”Uppförande” skolor. I motsats till den populära åsikten finner vår forskning att dessa ”ignorant yobs”(Tomlinson, 2012) genomgår värdefull utbildning och vet vad den är till för. De har också ambitioner för ett säkert, produktivt och fulltlödigt liv, även om det inte kan innebära studier på universitetsnivå. Ett viktigt fynd är att de studerande som svarade negativt med hänsyn till betydelsen av utbildning tenderade att förutse framtida liv och yrken för vilka de trodde skolkunskap var onödigt. Konsekvenserna av denna forskning för skola och frivilliga skolformer och vidareutbildningspolitik diskuteras.