http://www.kappanonline.org/rosen-distracted-student-mind-attention/

På grund av den ständiga frestelsen att kontrollera sina smartphones, spenderar dagens studenter mindre tid på deras skolarbete, tar längre tid p[ sig att slutföra uppgifter och känner sig mer stressade i processen. Hur stort problem är digital distraktion, och hur kan lärare reagera?