https://eprints.soton.ac.uk/407646/1/1063917.1_1_.pdf

Abstrakt

Den senaste policyn mot en mer skolbaserad lärarutbildning har väsentligt förändrat landskapet för den inledande lärarutbildningen (ITE) . Med tonvikt på att praktikanter spenderar mer tid i skolan än på universitet, kan detta innebära att nätverk av stöd, till exempel genom kamrater, universitets mentorer eller skolledare också ändras. Då tidigare forskning tyder på att nätverk kan spela en viktig roll i praktikanters utveckling började vi undersöka hur trainee- nätverk utvecklades under hela det akademiska året 2014-2015. Vi fokuserar här på lärarkandidater i matematik- och naturvetenskap eftersom brister i antalet matematik- och naturvetenskapskandidater har gjort det viktigt att studera hur de bildar relationer mer i detalj. Det är vår förväntan att detta kan ge värdefulla insikter för det sätt vi kanske (re-) organiserar tillgången på initial träning. Därför redogör den här rapporten för ett projekt som involverade forskning kring stödjande relationer mellan lärarkandidater (lärare) på inledande lärarutbildningar och effekterna av dessa nätverk på praktikanternas upplevda framsteg i sitt studieprogram.