https://www.aft.org/sites/default/files/darling-hammond.pdf

Inledning:

”Under flera år har utbildare tittat på internationella test som en måttstock för att mäta hur väl studenter från USA lär sig jämfört med sina kamrater. Svaret har varit: inte så bra. Förenta staterna har hamnat ännu längre efter andra nationer och har kämpat med ett stort prestationsgap.Federal policy under No Child Left Behind (NCLB) och US Department of Educations ”flexibilitet” har försökt att ta itu med detta problem genom ökad testpolicy som kräver fler test och uppmärksamhet för konsekvenserna av dåliga resultat, inklusive att neka examensbevis till studenter, avskeda lärare och stänga skolor. Tyvärr har denna strategi inte fungerat. Faktum är att USA: s prestanda på PISA, som utförs av OECD, minskade inom varje ämnesområde mellan 2000 och 2012 – de år då dessa policies har trätt i kraft”.