https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/LookItUpSpring2000.pdf

Inledning:

”För femtioåttio år sedan när jag gick i nionde klassen gick jag i en progressiv skola i New Orleans som hette Metairie Park Country Day School. Om du sett filmen Autie Mame med sin Park Avenue version av min progressiva erfarenhet, vet du att de progressiva teorierna på 1940-talet i huvudsak var begränsade till privata skolor; de hade inte sipprat så långt in i det offentliga skolområdet. På Metairie Park, bestod hela min nionde kursplan av två ”integrerade”, ”tvärvetenskapliga” projekt, som de nu skulle ha kallats. De var: att delta i skolproduktion av Gilbert och Sullivans Mikado (jag kan fortfarande sjunga många solos och refränger utantill) och att bygga ett komplicerat vetenskapligt instrument som heter ”Phonodyke.” Jag slapp från vanliga klasser. Det var mycket roligt. Lyckligtvis för min utbildning spenderade jag bara ett år på den skolan. Mina tidigare år hade varit mycket fruktbara och spenderats i en vanlig offentlig skola i Memphis, Tennessee, Lennox skolan, där vi studerade Shakespeare i fjärde klassen”.