http://www.apa.org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.pdf

”Introduktion
Psykologisk vetenskap har mycket att bidra till att förbättra undervisning och inlärning i klassrummet. Undervisning och lärande är komplext kopplade till sociala- och beteendefaktorer av mänsklig utveckling, inklusive kognition, motivation, social interaktion och kommunikation. Psykologiska forskning kan också ge viktiga insikter om effektiv instruktion, klassrumsmiljöer som främjar lärande och lämplig användning av bedömning, inklusive data, test och mätning samt forskningsmetoder som informerar praxis. Vi presenterar här de viktigaste principerna från psykologin -”Top 20” – som kan vara till stor nytta i samband med undervisning och lärande i 0-12 klassrum, samt konsekvenserna av var och en vid tillämpning I klassrummet. Varje princips namn och beskrivning, relevant stödjande litteratur, och dess relevans för undervisningen diskuteras”.