http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0034654315627366

Abstrakt:

”Forskning har konsekvent visat att undersökningsbaserad inlärning kan vara effektivare än andra, mer ”expository instructional approaches” så länge studenterna stöds på ett adekvat sätt. Men vilken typ av vägledning är adekvat, och för vem? Dessa frågor är svåra att svara på eftersom mesta tidigare forskning endast har fokuserat på en typ av vägledning och en typ av elev. Denna meta-analys syntetiserar därför resultaten från 72 studier för att jämföra effektiviteten hos olika typer av vägledning för olika åldersgrupper. Resultaten visade att de generella effekterna av vägledning av inlärningsaktiviteter (d = 0,66, 95% CI [0,44, 0,88]), prestationssucces (d = 0,71, 95% CI [0,52, 0,90]) och lärandesultat (d = 0,50, 95% CI [0,37, 0,62]). Typ av vägledning modererade effekterna på prestationssucces men inte de andra två resultatåtgärderna. Betydande variationer hittades i effekterna av vägledning av inlärningsaktiviteter, men det relativt låga antalet studier tillåter inte någon slutgiltig slutsats om eventuella åldersrelaterade skillnader”.