https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/

Abstrakt:

”I tidigare kvalitativ forskning frågade vi gymnasieelever vad som i deras ögon är en tillförlitlig lärarare. Lärare uppfattas som tiilförlitliga när de vet vad de talar om och översätter ämnet till elevernas kunskapsnivå (Expertis). För det andra brinner de för vad de lär ut (Passion). För det tredje ger de eleverna en känsla av att var och en av dem och varje klass är speciell (Unikhet). Slutligen är tillförlitliga lärare inte vänner med sina elever, men har ett intresse för dem (Distans). Vi har nu kontrollerat dessa fynd via kvantitativ forskning för att validera dessa kriterier. Våra analyser visade att kriterierna för Expertis och Passion är så sammanflätade, att eleverna behöver se dem båda för att uppfatta en lärare som tillförlitliga. Unikhet kvarstår, men distanskriteriet delas i närhet (finns där för studenter men inom vissa gränser) och stränghet (är mer rigid och inriktad på undervisningsprocessen). Denna studie hjälper oss att förstå och bygga bättre relationer mellan studenter och deras lärare”.