http://www.centerii.org/search/resources/fivedirectinstruct.pdf

Introduktion:

”Direkt instruktion avser instruktion som leds av läraren, som i ”läraren tillhandahöll direkt instruktion för att lösa dessa problem”. Men om man gör en sökning på ”direkt instruktion” i ERIC (Educational Resources Information Center), finner man att termen dyker upp med en variation av betydelser, några allmänna och några specifika, några positiva och några negativa.
Detta problem uppstår eftersom direkt instruktion och begrepp som direkt undervisning och explicit instruktion, båda har en allmän betydelse och en särskild betydelse. Den allmänna betydelsen är instruktion som leds av läraren oavsett kvalitet. Men som kommer att diskuteras, begreppet direkt instruktion har också tre specifika användningsområden: (a) de instruktionsförfaranden som används av de mest effektiva lärarna, (b) de förfaranden som användes i experimentstudier där eleverna lär sig kognitiva strategier att använda i läsning eller skrivning, eller (c) de metoder för instruktion som används i Distar– klassrum”.