https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Crit_Thinking.pdf

Inledning:

Nästan alla skulle hålla med om att ett primär, men ändå inte tillräckligt uppnått mål med skola är att göra det möjligt för eleverna att tänka kritiskt. För lekmannen framstår kritiskt tänkande som bestående av att se båda sidor av ett problem, vara öppen för nya bevis som motsäger dina idéer, att resonera, att med passionkräva att påståenden stöds av bevis, leda och avleda slutsatser från tillgängliga fakta, att lösa problem, och så vidare. Sen är det också specifika typer av kritiskt tänkande som är karakteristiska för olika ämnen: Det är vad vi menar när vi hänvisar till ”Tänker som en forskare” eller ”tänker som en historiker”.