https://www.ecu.edu/cs-acad/writing/wac/upload/Intro-to-thereshold-concepts.pdf

Introduktion:

”Idén om tröskelbegrepp kommer från ett brittiskt, nationellt forskningsprojekt om möjliga egenskaper hos betydande undervisnings- och inlärningsmiljöer inom disciplinerna inom grundutbildning på högskolenivå (Enhancing Teaching-Learning
Environments in Undergraduate Courses – http://www.tlrp.org). För forskning inom ekonomi, blev det tydligt för Erik Meyer och Ray Land (2003, 2005, 2006), att vissa koncept hölls av ekonomer för att vara centrala för att behärska ämnet. Dessa begrepp, argumenterade Meyer och Land, kunde beskrivas som ”trösklar” eftersom de har vissa egenskaper gemensamt. Syftet med detta korta stycke är att beskriva dessa funktioner och att peka på det distinkta värdet av ett tröskelvärdeskoncept vid planering”.