https://teachinnovatereflectblog.wordpress.com/2018/05/06/crystalizing-direct-instruction-an-ignored-tool-in-closing-achievement-gaps-part-1/

”Veteranjournalisten Shepard Barbash tog över 10 år på sig för att skriva sin publikation ”Clear Teaching”, som gör en omfattande genomgång av berättelsen om Siegfried Engelmann och Direct Instruction ….”.

Missa inte del 2 på bloggen, 5 meanings … förtjänstfullt sammanfattad av Oliver Cavligioli

9AD1FEB4-A75C-4071-A19C-DEF96C25DB70