http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0034654317743198

Abstrakt:

”Forskare ser adaptiv undervisning som en del av effektiv instruktion. Utbildare anpassar sin undervisning enligt det sociala, språkliga och kulturella instruktionsbehovet hos sina elever. Medan det finns enighet om att effektiva lärare är adaptiva, finns det ingen konsensus om termer för att beskriva detta fenomen. Diverse terminologier som omger samma fenomen hindrar effektiv kommunikation och övergripande förståelse för denna viktiga aspekt av klassrumsinstruktion. Dessutom har forskare studerat fenomenet med olika metoder, i olika discipliner och med olika resultat. Vårt forskargrupp genomförde därför en omfattande litteraturöversikt av empirisk forskning som studerar anpassningsförmåga över akademiska discipliner. I denna artikel beskriver vi hur adaptiv undervisning definieras och konceptualiseras i utbildningsforskningslitteratur från 1975 till 2014, metoderna som används för att studera anpassningar av instruktioner och resultaten av dessa studier”.