http://svenskalaromedel.se/wp-content/uploads/2018/04/Web-version-Den-nya-läromedelsdebatten.pdf

En rapport från intresseföreningen Svenska Läromedel där ett antal av de svenska läromedelsproducenterna ingår. Från inledningen:

läromedel 2
Syftet med denna bok är att råda bot på bristen på debatt om läromedlen. Förhoppningsvis kan den bli den tändande gnistan till bredare läromedelsdiskussion. Därför är boken upplagd som en debattantologi, där ett stort antal röster hörs. Därför har vi bjudit in ett brett spektrum av författare, skolpolitiker av olika partikulörer, skolledare, företrädare för lärarnas fackliga organisationer, aktörer på såväl riksdagsnivå som kommunal nivå, författare med en bakgrund av höga positioner i myndighetsvärlden, forskare och fristående experter. På vissa punkter visas stor enighet. På andra punkter kan skiljelinjer skönjas. Vi har anledning att tro att när, som vi hoppas, läromedelsfrågan återtar sin plats i skoldebatten kommer diskussionen att föras ungefär enligt de linjer som återfinns i denna bok.