http://faculty.missouri.edu/~gearyd/files/GearyEd_Psych_.pdf

Abstrakt:

”Skolor är ett centralt gränssnitt mellan utveckling och kultur. De är de sammanhang där barn lär sig evolutionärt nya förmågor och kunskaper som behövs för att fungera som vuxna i moderna samhällen. Evolutionär pedagogisk psykologi är studien av hur utvecklade bias i barns lärande och motivationssystem påverkar deras förmåga och motivation att lära sig evolutionärt nya akademiska förmågor och information i skolan. Jag ger en översikt över utvecklade domäner i intellekt, motsvarande lärande och motivationsbias och de utvecklingssystem som gör det möjligt för människor att lära sig och klara av variation och förändring i livet.
De senare möjliggör skapandet av kulturella och akademiska innovationer och stödjer lärandet av evolutionärt ny information i skolan. Dessa mekanismer och premisser och principer av den evolutionära pedagogiska psykologin beskrivs. Deras användbarhet illustreras genom diskussion av relationen mellan evolerade motivationella dispositioner och barns akademiska motivation och genom sambandet mellan utvecklade sociala kognitiva system och mekanismer som stöder barns läsinlärning”.