https://www.utbildning.gu.se/_Why%20Gamers%20Don’t%20Lear.pdf

”ABSTRAKT
I detta dokument kritiseras argumentet att videospel av sin natur är bra läromiljöer. Genom att tillämpa det ekologiska synsättet på uppfattning och lärande exempel på spel, visar dokumentet att spel kan utformas så att spelarna kan se och utnyttja belöningar utan att utveckla färdigheter. Jämfört med andra metoder kräver spel mindre lärande av utövaren, eftersom framsteg kan byggas in i systemet. I motsats till vad James Paul Gee i sin bok ”What video games have to teach us about learning and literacy”, är det här slutsatsen att bra spel inte nödvändigtvis innebär bra lärande”.