https://chronotopeblog.com/2018/05/05/how-should-students-revise-a-brief-guide/

Så här inleder Carl Hendrick sitt blogginlägg:

En av de största lärdomarna från forskningen är att många studenter inte riktigt vet hur man studerar. Olika studier har visat att studenter satsar på att läsa och stryka under som de mest effektiva sätten att revidera när de i verkligheten ofta är slöseri med tid som ger en illusion av kompetens på kort sikt på bekostnad av långsiktiga vinster”.