http://www.hioa.no/vitenogpraksis/tema/Skole%20og%20utdanning

Viten + Praksis är Oslo högskolas och Akershus forsknings tidskrift. Den här länken går till avdelningen för skola och utbildning.

Namnet symboliserar den nära samverkan mellan forskning, utveckling och praxis som kännetecknar Högskolan i Oslo och Akershus och de breda professionerna.
Tidningen lanserades den 19 september 2014. Den uppdateras regelbundet med nya artiklar, videor, bilder och webb-tv-sändningar från högskolans discipliner. Papperstidningen utkommer två gånger om året. Syftet med tidningen både online och på papper är att lyfta fram viktig och användbar forskning som är relevant för samhället och arbetslivet.