https://_The_Effects_of_Feedback_Interventions_on_Performance

Kluger och DeNisis klassiska text från 1996. Underrubrik: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory.

Abstrakt:

”Sedan början av seklet har feedbackinsatser (FI) genererat negativa – men i stort sett ignorerade – effekter på prestanda. En metaanalys (607 effektstorlekar, 23.663 observationer) antyder att FI förbättrade prestanda (d = .41) men att över 1/3 FI minskade prestanda. Detta resultat kan inte förklaras med provtagningsfel, återkopplingsskylt eller befintliga teorier. Författarna föreslog en preliminär FI-teori (FIT) och testade den med moderator analyser. FIT: s centrala antagande är att FI: s förändrar uppmärksamhetsfokus  på 3 generella och hierarkiskt organiserade nivåer av kontroll: uppgiftslärande, uppgiftsmotivation och meta-kognition för ( inklusive egen-relaterade) lärprocesser. Resultaten tyder på att FI-effekten minskar när fokus för FI rör sig upp i hierarkin närmare jaget och bort från uppgiften. Dessa upptäckter modereras ytterligare av uppdragskarakteristika som fortfarande är dåligt förstådda”.