https://teacherhead.com/2017/06/25/heres-your-school-development-plan-no-really-dont-thank-me-sltchat/

Tom Sherrington har punktat en lista av insatser i sitt blogginlägg, adresserat till en tänkt skolledning eller rektor (School Leadership Team, SLT). Men först förutsättningarna:

Det finns så många saker du kan behöva göra för att utveckla en skola till det bättre. Baserat på min läsning och mitt engagemang med skolor runt om i landet är här är några områden som jag skulle rekommendera att överväga. Men innan jag redogör för detaljerna är här två  saker att överväga först :

A: Ta itu med uppträdande. Gör inte något annat förrän det känns som om det fungerar. Bokstavligen – ge det allt uppmärksamhet eftersom inget annat kommer att fungera om du inte gör det.

B: Efter uppträdande, välj tre prioriteringar. Fem som ett maximum. Resten är en att göra-lista, inte en lista över fler prioriteringar.