http://www.paristopisa.com/

”Från Paris till PISA är ett forskningsprojekt om förvaltningsutbildningens historia med internationella jämförelser, från världsutställningen på 1800-talet till att presentera internationella storskaliga bedömningar. Det här är projektets hemsida där vi lägger fram idéer om vårt ämne och informerar om våra publikationer och kommande presentationer.
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet”.