https://www.theguardian.com/teacher-network/2017/oct/27/teachers-your-guide-to-learning-strategies-that-really-work

Artikel i The Guardian – ingress:

I ett utdrag ur sin bok om att överbrygga klyftan mellan forsknings- och undervisningspraxis väljer Carl Hendrick viktiga tekniker för att undervisa effektivt.