https://education.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1993904/Deans-lecture-June-2016-Jack-Keating-lecture.pdf

Presentation av föreläsningen på universitetet i Melbournes hemsida, där man också kan hitta Hatties slides och videoinspelningen nedan.

De för alltför långvariga skolreformerna har varit inriktade på strukturella lösningar som läroplaner, bedömning, klassstorlek, autonomi och föräldraval. Men efter årtionden av att investera i dessa populära politiska lösningar är det bästa som kan sägas för Australien att prestationerna och engagemanget för våra elever minskar. Denna föreläsning argumenterar för behovet av att investera i lärarutbildning och kompetensen hos lärare och skolledare”.