https://publikationer.vr.se/produkt/modeller-og-konsepter-for-kartlegging-og-sammenstilling-av-evidens-innenfor-det-utdanningsvitenskapelige-omradet/

En av delrapporterna i SKOLFORSK, det projekt med forskningsöversikter som gjordes av Vetenskapsrådet inför starten av Skolforskningsinstitutet

”Den overordnede problemstillingen er videre presisert og understøttet av følgende delproblemstillinger:
  • Hva kjennetegner ulike konsepter og modeller som anvendes?
  • I hvilken grad er kartlegginger og sammenstillinger basert på allmennvitenskapelige metoder og
    arbeidsmåter?
  • Hvordan spres forskingsresultatene, og hvem er målgruppe for studiene?
  • Hvordan arbeides det for at kartlegginger og sammenstillinger skal være relevant for skolens arbeid?
  • I hvilken grad kan kartlegginger og sammenstillinger karakteriseres som relevant for skolens virksomhet?