blob:https://www.tandfonline.com/e5eaf002-e0e8-4abb-adc0-1a78e3b40d68

Introduktion
”Texten du läser är en intervju med nyckelpersonen bakom begreppet ”synligt lärande”, professor John Hattie. Hatties böcker, ”Visible Learning” (2009) och ”Visible Learning for Teachers” (2012), samt begreppet och grundläggande idéer om ”synligt lärande” och programmet Visible Learningplus (distribuerat under licens från Cognition Education Limited) har stor inverkan på det dagliga skollivet i många olika länder. Visuellt lärande som en idé och ett program utvecklades i Nya Zeeland och Australien och genomförs för närvarande i skolor och kommuner i 23 länder runt om i världen …
….   John Hattie och jag lyckades inte träffas medan jag var i Australien, och vi var tvungna att genomföra intervjun via Skype mellan Brisbane och Australiens sydkust. Jag har förkortat och redigerat transkriptet för att göra det läsligt, och jag har försökt att vara så lojal och exakt som möjligt”