http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2332858418769297

Abstrakt:

”Trots att den centrala rollen för pedagogiska mellanhänder som kan länka forskning och praktik uppskattas, är vår nuvarande förståelse för deras motivation, produkter och processer otillräcklig. Som svar frågar den här multipelstudien hur och varför tre stora mellanhänder, Edutopia, Marshall Memo och Usable Knowledge-engagerar sig i mäklarverksamhet och jämför egenskaperna hos den kunskap de försöker dela och mobilisera. Dessa valdes medvetet och förväntades avslöja mångfalden. Flera datakällor analyserades, huvudsakligen baserat på Wards kunskapsmobiliseringsram. De tre mellanhänderna kontrasterar i stor utsträckning, särskilt i förhållande till dimensionen kärnkunskaper, vilket gör det möjligt för oss att identifiera två olika typer av mellanhänder. Sammanfattningsvis presenteras teoretiskt (hur man kan konceptualisera mäkleri) och praktiskt (hur man främjar interaktiva kunskapsutbyten). Studien avslöjar också vissa innovativa mobiliseringsmetoder, inklusive skicklig användning av sociala medier och produktion av videor som visar hur och varför specifika strategier ska antas”.