https://ac.els-cdn.com/S0010028516302274/1-s2.0-S0010028516302274-main.pdf

Underrubrik Using computational modeling to isolate the effects of the quantity and the diversity of the input on vocabulary growth

Från abstrakt:
Barn som hör stora mängder av olika tal lär sig språk snabbare än barn som inte gör det. Höga korrelationer mellan mängden och mångfalden av ingången i talprover gör det emellertid svårt att isolera inverkan av var och en. Vi löste detta problem genom att kontrollera ingången till en beräkningsmodell så att exponeringen för språklig ingång (kvantitet) och kvaliteten på den ingången (lexisk mångfald) manipulerades oberoende. Ordförråd kartlades över tid och visade att medan inmatningskvantiteten kan vara viktig tidigt i lärandet, är lexisk mångfald i sista hand viktigare, en prediktion bekräftad av barnens data. Språklig input som är rik på lexisk mångfald överträffar rikedom i kvantitet för inlärd sublexisk och lexisk kunskap.