https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:205230/content/Brookhart_et_al_2016_RER_100_year_grades_review.pdf

Abstrakt:

”Betygssättning refererar till de symboler som tilldelas enskilda delar av elevers arbete eller till sammansattamått på elevprestanda på rapportkort. Denna granskning av över 100 års forskning om betygsättning omfattar fem typer av studier: (a) tidiga studier av betygs reabilitet, (b) kvantitativa studier av sammansättningen av kvalitet för K-12-rapportkort, (c) undersöknings- och intervjustudier av lärarnas uppfattning om betyg, (d) studier av standardbaserad betygsättning och (e) betyg i högre utbildning. Studier från början av 1900-talet fördömde i allmänhet lärarnas betyg som opålitliga. Nyare studier av relationer mellan betyg och testade prestations- och undersökningsstudier av lärarnas betygsättningspraxis och övertygelse tyder på att betyg bedömer en flerdimensionell konstruktion som innehåller både kognitiva och icke-kognitiva faktorer och återspeglar vad lärare värderar i elevarbete. Konsekvenser för framtida forskning och klassificeringspraxis diskuteras”.