Informationsvideo producerad av What Works Clearinghouse. Will Thalheimer gör en historisk genomgång och sammanfattar forskningen om mål och vikten av att klargöra målen för inlärning.