https://www.tes.com/news/importance-finding-success-failure

Artikel i TES. Ingress:

Utbildningsvärlden är besatt av framgång. Vi följer processerna för framgångsrika system, skolor och lärare i tron ​​att detta kommer att ge oss också framgång. Men Nick Rose argumenterar för att om vi aldrig ser på misslyckande på samma sätt, om vi aldrig analyserar när saker har gått fel, kommer vi aldrig att verkligen veta hur framgång ser ut