https://www.sciencedirect.com/

För närvarande över  250 000 vetenskapliga artiklar på ScienceDirect hemsida med öppen tillgång. Artiklar som publiceras i deras öppna journaler är peer-reviewed och gratis för alla att läsa och ladda ner. Tillåten återanvändning definieras av författarens val av användarlicens.