https://publikationer.vr.se/produkt/kartlaggning-av-forskning-om-formativ-bedomning-klassrumsundervisning-och-laromedel-i-matematik/

Delrapport från Skolforsk-projektet, Vetenskapsrådets kartläggning av forskningsläget inför starten av Skolforskningsinstitutet 2015.

Denna rapport presenterar kartläggningen av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik. Projektet är genomfört som tre delprojekt fokuserat på vart och ett av de ovan nämnda områdena. Introduktionen till projekten är skriven på svenska liksom delprojektet om formativ bedömning. Delprojekten om klassrumsundervisning och läromedel är skrivna på engelska.