http://dera.ioe.ac.uk/9095/1/00599-2009BKT-EN.pdf

Kortfattad informationsfolder om de vanligaste myterna vad gäller utbildning och kön:

”Denna resurs är avsedd att användas av lärare från alla utbildningstyper och nivåer. Dess syfte är att identifiera och skingra några av de nuvarande och orubbliga myterna om genus och utbildning och att motverka dem med en bevisbaserade fakta. Den kan användas på olika sätt och sammanhang men den kan vara mest produktiv att användas som ett medel för att öppna dialog om könsfrågor i utbildning för lärare och annan skolpersonal, praktikanter och elever”.