https://ac.els-cdn.com/S0883035518304324/1-s2.0-S0883035518304324-main.pdf

Highlights
  • Socialt inflytande påverkar positivt lärarnas användning av forskning.
  • Skolledare har en stark roll att spela för att uppmuntra forskningsanvändning.
  • En utmaning för skolor är hur man identifierar och hittar förändringsledare för att främja lärarforskning.