http://teachlikeachampion.com/blog/drinking-larger-story-sentence-reading-aloud-still-matters/

Om vikten av högläsning – inte bara för små barn, utan också för äldre.