https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/-RotherhamWillingham.pdf

Från inledningen:

”Ett växande antal affärsledare, politiker och utbildare är förenade om idén om att eleverna behöver ”21-talets färdigheter” för att bli framgångsrika idag. Det är spännande att tro att man lever i tider som är så revolutionerande att de kräver nya och olika förmågor. Men i själva verket är de färdigheter eleverna behöver i det 21: a århundradet inte nya”.